Ricotta, mozzarella, Italian salami, Basil

Calzone Neapolitan

€ 11,00Price